Платформа за проучвания с потребители

Как работи

Участници

 • Създавате си профил
 • Описвате Вашия опит и интереси в различни сфери
 • Посочвате как желаете да участвате в проучвания и през какви устройства

Научете повече

Изследователи

 • Подавате заявка за проучване
 • Определяте профила на участниците, от вече същесвуващи критерии за участие или задавате собствени под формата на въпросник
 • Посочвате как ще се проведе проучването

Научете повече

Платформа за проучвания с потребители

Проучвания

Участници

 • За всяко проучване се избират участници, които отговарят на критериите на проучването.
 • Профилът Ви съвпада с нуждите на проучване – изпращаме Ви по имейл подробности и покана за участие
 • Вие решавате дали да приемете или да откажете участието

Научете повече

Изследователи

 • Подбираме участници, които отговарят на критериите в заявката Ви за проучване
 • Провеждате проучването по Ваши сценарии и график
 • Ползвате инструменти за срещи и записи по Ваш избор

Научете повече

Платформа за проучвания с потребители

Възнаграждения

Участници

 • Размерът и видът на възнаграждението се определят от изследователите на проучването
 • В поканата за участие за всяко проучване ще бъде посочено предложеното възнаграждение

Научете повече

Изследователи

 • Определяте размера и вида на възнаграждението за участие
 • Плащате цялата сума за всички участници на нас
 • Ние поемаме ангажимента по изплащането и осчетоводяването на индивидуалните награди за участие

Научете повече