Participants.bg е иновативна платформа, която има за цел да намира участници за платени офлайн и онлайн проучвания.
Запишете се за участие в платени проучвания
Какъв е процесът?
Записване
Попълвате форма с лични данни и контакт за връзка.
Ще получите покана по имейл, когато има подходящо проучване за вас.
След участие получавате възнаграждение, което може да бъде и ваучер.
Покана за участие
Участие и възнаграждение
3.
2.
1.
Проучванията с потребители помагат на бизнеса да оптимизира продуктите и услугите си според очакванията на клиентите.

Включването в проучване дава възможност за допълнителен доход на всеки участник, както и предимството да разбере за нов продукт или услуга на пазара.

Мотивирани ли сте да участвате?

© 2021 Participants.bg. Всички права запазени.