Следните условия се отнасят за всички поръчки, направени от клиента (наричан по-нататък “Вие”) към Лукрат ООД, Булстат 131318272, наричано по-надолу, “нас” или “ние”), на сайта, мобилната версия или мобилното приложение на Participants.bg, или по телефона чрез (наричани събирателно по-нататък “Participants.bg”).

Като използвате participants.bg и/или направите поръчка, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с условията, посочени тук (“Условията”). Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали Условията, преди на направите своята поръчка.

Поръчки могат да бъдат правени от компании и физически лица, навършили 18 години, които не са поставени под попечителство.

Запазваме си правото да променяме тези Условия от време на време, без да Ви уведомяваме предварително. Версията на Условията, която ще се прилага за Вашата поръчка, ще бъде тази, която е публикувана на participants.bg в момента, когато направите поръчката.

Participants.bg иска да осигури възможно най-доброто изживяване онлайн. За да осъществим това, трябва да сме сигурни, че предоставяме висококачествени и навременни услуги. Вие разбирате и се съгласявате да не (i) изпращате, предавате, разпространявате повторно, качвате или рекламирате каквито и да било съобщения или съдържание, които могат да навредят или повлияят отрицателно на нашия бизнес, продукти или услуги; (ii) действате по начин или използвате каквото и да е устройство, което ограничава, нарушава, пречи или забавя използването на participants.bg от друг потребител или което влияе на сигурността на сайта или (iii) използвате каквото и да е устройство или правите опит да използвате каквото и да е съоръжение, софтуер, инструмент, средство, скрипт или друго устройство или механизъм (включително без ограничение на паяци, ботове, роботи, аватари или средства за разузнаване), за да търсите или навигирате в сайта, или да копирате съдържанието от сайта. Запазваме правото си незабавно да забраним достъпа до сайта и да затворим акаунта на всеки потребител, който нарушава тази разпоредба или всяка друга разпоредба, свързана с Общите условия.

Цени и разходи

Показаните цени на participants.bg включват дължимия по закон данък добавена стойност. Разходи за доставка няма. Поръчката и получаването на услугата се осъществява изцяло в онлайн среда, в платформата participants.bg. и по имейл.

Поръчване/изпращане на заявка

Можете да направите заявка чрез participants.bg или по телефона. Моля, посетете страницата с нашите контакти за допълнителна информация.
След като направите заявка, ако сте ни предоставили Ваш имейл адрес, ще получите потвърждение по имейл. Имейлът ще съдържа информация как ще получите услугата, която сте заявили.

Доставка

Pаrticipants.bg старателно приема и обработва заявки, като осигурява изпращане на поръчката по имейл адрес на клиента.
Participants.bg се стреми да изпраща поръчките за най-краткото възможно време и в реда, по който са били направени. Нашата цел е да изпратим поръчката в рамките на 5 до 7 работни дни след потвърждаването й.
Преди да поръчате, ако сте ни предоставили имейл адрес, ще получите потвърждение по имейл с информация за това, кога се очаква да бъде извършена поръчката.

Оттегляне на поръчка

Можете да отмените/оттеглите поръчка до 3 дни след направена заявка. Ако сте заплатили, ще Ви възстановим сумата. Ако желаете да отмените Вашата поръчка, моля, уведомете ни в писмен вид по имейл.

Начини на плащане

Банков превод, Кредитна и дебитна карта

Можете да заплатите направена по с банков превод, кредитна или дебитна карта (VISA или Mastercard). Съответната сума ще бъде заявена незабавно по Вашата карта, но няма да бъде дебитирана преди заявката да бъде изпратена. Participants.bg запазва правото да провери валидността на кредитната или дебитната карта, нейния статус по отношение на стойността на поръчката. Възможно е да откажем да изпълним заявки в зависимост от резултатите от тези проверки.

Нашата отговорност

Participants.bg не носи отговорност за косвени загуби, които са страничен ефект на основната загуба или повреда, например загуба на печалба или загуба на възможност; или да не може да изпълни заявка или да отговори на някое от другите ни задължения по настоящите Общи условия, когато тази невъзможност се дължи на събитие, което е извън нашия контрол, който включва, но не се ограничава до пожар, наводнение, буря, бунтове, граждански безредици, война, ядрена авария и терористична дейност.
Нашата максимална отговорност към Вас за всякакви загуби или щети, произтичащи във връзка с Вашата поръчка на participants.bg, ще бъде ограничена до общата цена на Вашата поръчка.

Ако имате някакъв проблем с услугата, която сте закупили от participants.bg онлайн и не сте могли да решите спора с participants.bg, тогава можете да подадете жалба до платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове („ODR платформата“).
ODR платформата предлага на потребителите и търговците в рамките на ЕС възможността да направят опит и да постигнат извънсъдебно уреждане на жалбите, произтичащи от онлайн покупки. Тази платформа за еднократно въвеждане на жалби е лесен и интерактивен уеб сайт, който е безплатен и достъпен на всички официални езици на ЕС. Използвайки ODR платформата, потребителят и търговецът могат да намерят съответния орган за решаване на спора и след това да преминат през процеса за намиране на решение на жалбата на потребителя. ODR платформата е достъпна тук: http://ec.europa.eu/odr.
Participants.bg не носи отговорност за косвени загуби, които са страничен ефект на основната загуба или повреда, например загуба на печалба или загуба на възможност; или да не може да изпълни заявка или да отговори на някое от другите ни задължения по настоящите Общи условия, когато тази невъзможност се дължи на събитие, което е извън нашия контрол, който включва, но не се ограничава до пожар, наводнение, буря, бунтове, граждански безредици, война, ядрена авария и терористична дейност.
Нашата максимална отговорност към Вас за всякакви загуби или щети, произтичащи във връзка с Вашата поръчка на participants.bg, ще бъде ограничена до общата цена на Вашата поръчка.

Гаранция

Ако сте неудовлетворени от услугите, които сте получили, participants.bg ще спази всички законови разпоредби за гаранции. Mоля, уведомете ни по имейл или телефон.

Прехвърляне

Participants.bg запазва правото да прехвърли или да предложи като залог на трети страни всички искове за плащане, които са възникнали във връзка с доставката на стоки.

Отделеност

Ако някоя част от тези Условия бъде отхвърлена или бъде намерена за недействителна от съд или регулативен орган, другите Условия ще продължат да бъдат в сила.

Собственост на права

Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права на participants.bg, остават собственост на Лукрат ООД. Всяко използване на participants.bg или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за Ваше лично, нетърговско ползване, е забранено без разрешение от participants.bg.

Информация за компанията

Лукрат ООД
ЕИК 131318272
Регистрация по ДДС: BG131318272
Адрес: София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 27 А.
МОЛ: Ангелина Иванчева и Ирина Герджикова