Последна промяна: 20 декември 2022 г.

Participants.bg е услуга на Лукрат ООД. Събираме и използваме лични данни, за да намираме подходящи проучвания, в които да участвате или, за да Ви предлагаме участници за Ваши проучвания. Не предоставяме личните данни на трети страни и вземаме мерки за безопасно съхраняване на данните. Използваме услуги от трети страни и бисквитки. При нужда, пишете до support@participants.bg.

I. Въведение

Тази политика се отнася до услугите на Participants.bg, предоставяни от Лукрат ООД на адрес www.participants.bg.

Ние, Лукрат ООД, сме ангажирани с опазването на личните данни на потребителите на Participants.bg. С този документ обясняваме как събираме, съхраняваме, обработваме, ползваме и заличаваме Вашите лични данни.

Молим Ви да приемете условията на тази политика когато се регистрирате в Participants.bg и когато подавате заявка за набиране на участници за ваше проучване. Ако не желаете да приемете тази политика, не можем да приемем Вашата регистрация.

II. Събиране на лични данни

Събираме, съхраняваме и използваме следните видове лични данни когато посещавате и използвате Participants.bg:

 • Регистрационни данни, необходими за регистрация в Participants.bg – име, имейл адрес, и телефонен номер.
 • Основни профилни данни за Вашите възраст, пол, образование, семейно положение, местоживеене, занятие, длъжност, предпочитани начини за участие в проучвания и устройства, които ползвате. Тези данни са задължителни, за да можете да участвате в проучвания.
 • Специализирани данни за Вашите опит, предпочитания и интереси в различни сфери – всичко, което ни предоставяте като попълвате нашите въпросници. Тези данни не са задължителни. Ще имате право да участвате в проучвания и без да предоставяте други данни освен основните.
 • Съобщения и контактни данни, подадени от Вас чрез контактната форма в Participants.bg, по имейл или по други канали за комуникация.
 • Данни за Вашите проучвания, които ни разкривате при подаване на заявка за набиране на участници.
 • Технически данни за и от устройството, чрез което достъпвате Participants.bg (компютър, телефон, таблет) – IP адрес, географско местоположение, вид и версия на браузъра, операционна система, и други. Събираме тези данни автоматично чрез бисквитки.
 • Сесийни данни за посещенията Ви – дата, обща продължителност, начален и краен час, посетени страници и други. Събираме тези данни автоматично чрез бисквитки.
 • Друга лична информация, която сте избрали, да ни предоставите.

Извършваме регистрацията Ви в Participants.bg чрез Вашия профил в Google, Facebook или LinkedIn. Използваме тези платформи единствено като доставчици на самоличност и не събираме Ваши данни от тях.

Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице, (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните му данни в съответствие с тази политика.

III. Използване на лични данни

Личната информация, предоставена ни от Вас използваме единствено съгласно тази политика, за да Ви предоставяме услугите на Participants.bg..

Ако сте регистрирани за участие в проучвания, използваме личните Ви данни, за да намираме проучвания, които съответстват на профила Ви, за комуникация с Вас и за доказателство, че отговаряте на изискванията за участие в дадено проучване.

Ако подавате заявка за намиране на участници за проучване, използваме личните Ви данни за комуникация с Вас относно проекта Ви.

Използваме Вашите лични данни и за:

 • Рутинни делови действия като изплащане на възнаграждения, договори, фактуриране, плащане на поръчки и необходимата за тях комуникация.
 • Анализ и обобщаване с цел подобряване и развиване на функционалността и съдържанието на Participants.bg чрез създаване на нови въпросници, промяна и премахване на съществуващи въпросници и чрез добавяне на нова функционалност и изменения на съществуващи функции.
 • Техники за разбиране на предпочитания и създаване на модели на поведение при попълване на въпросници, за да развиваме услугите на Participants.bg и да Ви предоставяме специални предложения.
 • Администриране на Participants.bg.
 • Персонализиране на Participants.bg за Вас.

IV. Разкриване на лични данни

Може да предоставяме Ваши лични данни в следните случаи:

 • На изследователи, които поръчват участници за немодерирани проучвания, предоставяме обобщени данни, в които самоличността на участниците не е разкрита.
 • За определени проучвания, които изискват изследователят и участникът да работят заедно при провеждане на проучването, споделяме Ваши контактни данни с изследователя. Преди да споделим данните вземаме Вашето изрично съгласие за участието Ви в проучването. Ако откажете да участвате, не споделяме личните Ви данни.
 • На участници, на които се предлага участие в проучване или които са одобрени за участие в проучване може да разкрием самоличността на клиента, който провежда проучването както и данни на клиента за контакт.
 • Служители и консултанти в Лукрат имат достъп до личните Ви данни доколкото е разумно и необходимо, за да предоставяме услугите на Participants.bg.
 • Трети страни като наши подизпълнители, с които имаме договори за услуги включващи изплащане на възнаграждения, обработка на кредитни карти, хостинг и клиентска поддръжка. Всяка от тези трети страни очакваме да обработва личните Ви данни съгласно закона.

Ще споделим Ваши лични данни ако се изисква по закон или съдебно решение.

В случай на продажба на Participants.bg или сливането му с трета страна, ще предоставим личните Ви данни на новия собственик без Ваше изрично съгласие. Ще предоставим своевременно информация на сайта на Participants.bg.

С изключение на предвиденото в тази политика, няма да предоставяме Ваша лична информация на трети лица, независимо за какви цели, без Вашето изрично съгласие.

V. Запазване и заличаване на лични данни

Съобразяваме се с правните изисквания за задържане и заличаване на личните данни на потребителите си.

Съхраняваме личните Ви данни докато профилът Ви в Participants.bg съществува.

Ако сте регистрирани като участник и желаете да заличите профила си, в сайта на Participants.bg можете да подадете заявка за изтриване на профила Ви. След получена заявка от Вас изпращаме имейл за потвърждение. След като получим потвърждението, заличаваме профила Ви и изтриваме всички данни в него.

Ако продължително време (повече от 2 години) не сте попълвали нови въпросници, не сте актуализирали данните си или не сте участвали в проучвания, може да предприемем стъпки за деактивиране на профила Ви в Participants.bg и заличаването му след това.

При заличаване на профила Ви, някои лични данни, свързани с участието Ви в проучвания ще се запазят – например данни за плащания и участия в проучвания. Тези данни ще бъдат заличени след изтичане на законоустановения срок за съхраняването им.

Личните данни съхраняваме толкова време, колкото ни е необходимо за нашите делови цели.

VI. Защита на личните данни

Прилагаме технически и организационни мерки, за да предотвратим загуба, злоупотреба или изтриване на личните Ви данни.

Всички лични данни съхраняваме в база данни, която е зад защитна стена и е разположена в наети от нас сървъри. Контролираме достъпа до сървърите.

Използваме еднопосочно криптиране за част от данните, например паролата, така че дори и трета страна да се сдобие с данните, да не може да ги декриптира.

Молим Ви да се съгласите, че предаването на данни по интернет в своята същност е несигурно и въпреки мерките, които вземаме, не можем да гарантираме изцяло сигурността на данните, изпратени по интернет.

VII. Вашите права

Имате следните права във връзка с личните си данни в Participants.bg. Пишете ни на support@participants.bg, за да:

 • Проверите личните данни, които съхраняваме за Вас.
  Може да го направите и на https://app.participants.bg/
 • Промените личните си данни, да направите поправки по тях ако са сгрешени и да ги актуализирате при нужда.
  Може да го направите и на https://app.participants.bg/
 • Поискате да Ви предоставим всякакви лични данни, които съхраняваме за Вас.
 • Проверите дали съхраняваме лични данни за Вас.
 • Поискате изтриване на личните Ви данни.
  може да изпратите заявка за изтриване и от https://app.participants.bg/profile
 • Поискате да ограничим как използваме личните Ви данни.
 • Поискате да Ви предоставим личните Ви данни във формат, удобен за пренос към други информационни системи.
 • Подадете оплакване ако прецените, че не сме спазили тази политика или приложимите закони.
  Може да се свържете и с Комисията за защита на личните данни: cpdp.bg.

Времето ни за отговор на заявки и запитвания, изпратени до support@participants.bg е 20 работни дни.

VIII. Други сайтове и трети страни

Participants.bg може да съдържа връзки към и подробности за сайтове на трети страни. Ние нямаме контрол над сайтовете на тези трети страни и не носим отговорност за техните политики и практики.

За да анализираме трафика и ползването на Participants.bg, използваме Google Analytics и Google Tag Manager. Можете да анонимизирате своя IP адрес, като инсталирате следната приставка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

За да Ви предоставим възможност за вход чрез профилите Ви в социалните мрежи, сме интегрирали програмен код на Google, Facebook и LinkedIn.

Всяка от услугите може да използва свои собствени бисквитки и други техники за проследяване, информацията от които ние не свързваме с Вас и Вашите лични данни.

IX. Бисквитки (Cookies)

Participants.bg използва бисквитки. Това са файлове, съдържащи идентификатор (низ от букви и цифри), изпратен от сървъра на сайта към браузъра и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.

Бисквитките, които ползваме не съдържат данни, които лично да идентифицират даден потребител.

Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Можете да блокирате бисквитките на Participants.bg. Това ще повлияе на възможността Ви да ползвате пълноценно услугите ни.

X. Изменения в политиката

Ще обновяваме тази политика при необходимост. Актуалната версия на политиката винаги е налична на адрес https://participants.bg/privacy-policy/.

При промени в политиката ще известяваме по електронна поща всички наши регистрирани потребители, за да прецените своевременно дали приемате политиката след промените в нея и желаете да продължите да ползвате услугите на Participants.bg.

XI. Други

Компетентен надзорен орган е Комисия за защита на личните данни: www.cpdp.bg.

Правна обосновка. Тази политика за поверителност и защита на личните данни се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета с дата 27 април 2016 г. Политиката касае защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, както и отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Данни за администратора. Администратор на лични данни е Лукрат ООД, с ЕИК 131318272 и седалище в гр. София, ул. Манастирска 11. Длъжностно лице по защита на данните е Ангелина Иванчева с електронен адрес support@participants.bg.